Συμμετοχή της Ομαδας Envilab στη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαικου Προγράμματος COST στη Μαλτα

Η ομάδα Envilab συμμετείχε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Malta απο 27 έως 29 Οκτωβρίου 2014 στα πλαισια του Ευρωπαικου Προγράμματος COST σχετικά με τον προσδιορισμό ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύματα.

Στο πρόγραμμα αυτόσυμμετέχουν 22 εργαστήρια απο ολη την Ευρώπη.

Στην συνάντηση παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του διεργαστηριακού ελέγχου απο τα συμμετέχοντα εργαστήρια και εγινε ο προγραμματισμός-σχεδιασμός για τις μελλοντικές ενέργειες.