Συγχαρητήρια!

Πολλά συγχαρητήρια στην Δρ Έλενα Μήτσικα, που παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, ολοκλήρωσε μια άρτια διδακτορική διατριβή με ιδιαίτερη σημασία στην περιβαλλοντική χημεία. Καλή σταδιοδρομία!

Τίτλος της διατριβής: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ