18/11/2013 – Τελικές Εξετάσεις

Οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18/11/2013 στην αιθουσα του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος στις 16:00.