Ερευνητική Ομάδα

Το εργαστήριο ENVILAB λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 (grant agreement No 727984)


Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies — FAirWAY
Εισαγωγή
Η ερευνητική ομάδα Envilab ανήκει στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Το Εργαστήριο από την ίδρυσή του (1977) μέχρι και σήμερα, έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τα μέλη του συμμετέχουν σε πολλές Επιτροπές και Συμβούλια προστασίας του περιβάλλοντος του Βορειοελλαδικού χώρου.Μέλη της ερευνητικής ομάδας Envilab έχουν συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ομάδας έχουν προκύψει αρκετές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Λαμβάνουν επίσης χώρα συνεργασίες με πολλά άλλα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε διεργαστηριακές δοκιμές.