Σεμινάρια για προχωρημενες χρωματογραφικες μεθόδους

Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

«Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού» κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο του 2014.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου αποτελεί η συνδυασμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης αποφοίτων πανεπιστημιακών ή τεχνικών σχολών, προσανατολισμένη στην πρακτική εφαρμογή αναλυτικών και σύγχρονων μεθόδων χειρισμού, με ειδίκευση στη χρωματογραφία και τη φασματομετρία μαζών.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στόχο αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να:

  • να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την ορθότερη στρατηγική προκατεργασίας υδατικού δείγματος για την ανάλυση οργανικών ρύπων
  • να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων οργανικών ενώσεων
  • να προσδιορίζουν σε δείγματα νερών φυτοφάρμακα, φάρμακα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και προϊόντα χλωρίωσης (τριαλογομεθάνια)
  • να κατέχουν βασικές γνώσεις χρωματογραφικής ανάλυσης που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναλυτικές τεχνικές
  • να χειρίζονται οργανολογία νέας τεχνολογίας και να γνωρίζουν το χειρισμό εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 50ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Σεμινάρια πάνω στην αέριο χρωματογραφία συζευγμένη με χρωματογράφο μαζών (GC-MS), η διάρκεια των οποίων θα είναι 16 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό τριαλογομεθανίων και οργανικών ενώσεων.

Β. Σεμινάρια πάνω στην υγρή χρωματογραφία (UPLC), η διάρκεια των οποίων θα είναι 16 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.

Γ. Σεμινάρια πάνω στην υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με χρωματογράφο μαζών(LC-MSMS), η διάρκεια των οποίων θα είναι 18 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε

(α) διπλωματούχους Χημικούς ή απόφοιτους σχολών περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης

(β) επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών

(γ) σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και συγκεκριμένα χρωματογραφικής ανάλυσης.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής και

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 16/04/2014 έως 9/05/2014 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και Τίτλοι Σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ. Οι διαλέξεις θα κανονιστούν ύστερα συνεννόηση με τους εκπαιδευομένους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πλήρης παρακολούθησης.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 500 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Φυτιάνο Κων/νο (fyti@chem.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-997873, 997799 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

         Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                       Φυτιάνος Κ., Καθηγητής, ΑΠΘ