Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου αποτελεί η συνδυασμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης αποφοίτων πανεπιστημιακών ή τεχνικών σχολών, προσανατολισμένη στην πρακτική εφαρμογή αναλυτικών και σύγχρονων μεθόδων χειρισμού, με ειδίκευση στη χρωματογραφία και τη φασματομετρία μαζών.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στόχο αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να:

  • να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την ορθότερη στρατηγική προκατεργασίας υδατικού δείγματος για την ανάλυση οργανικών ρύπων
  • να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων οργανικών ενώσεων
  • να προσδιορίζουν σε δείγματα νερών φυτοφάρμακα, φάρμακα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και προϊόντα χλωρίωσης (τριαλογομεθάνια)
  • να κατέχουν βασικές γνώσεις χρωματογραφικής ανάλυσης που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναλυτικές τεχνικές
  • να χειρίζονται οργανολογία νέας τεχνολογίας και να γνωρίζουν το χειρισμό εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 40ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Σεμινάρια πάνω στην αέριο χρωματογραφία συζευγμένη με χρωματογράφο μαζών (GC-MS), η διάρκεια των οποίων θα είναι 12 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό τριαλογομεθανίων και οργανικών ενώσεων.

Β. Σεμινάρια πάνω στην υγρή χρωματογραφία (UPLC), η διάρκεια των οποίων θα είναι 12 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.

Γ. Σεμινάρια πάνω στην υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με χρωματογράφο μαζών(LC-MSMS), η διάρκεια των οποίων θα είναι 16 ώρες και θα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση με τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε

(α) διπλωματούχους Χημικούς ή απόφοιτους σχολών περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης

(β) επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών

(γ) σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και συγκεκριμένα χρωματογραφικής ανάλυσης.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής και

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/3 έως 8/5/2016 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και Τίτλοι Σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα τη βρείτε στο σύνδεσμο εδώ.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ.Το σεμινάριο θα γίνει από 9/5 έως 20/5/2016 καθημερινά από 5μμ έως 9μμ.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 390 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Φυτιάνο Κων/νο (fyti@chem.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-997873, 997799 και 6973673680 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δια Βίου Μάθησης

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

του Προγράμματος

Φυτιάνος Κ., Καθηγητής, ΑΠΘ

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: Δευτέρα, Μάιος 9, 2016
λήξη: Παρασκευή, Μάιος 20, 2016
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, Μάρτιος 10, 2016 μέχρι Κυριακή, Μάιος 8, 2016