Νοέμβριος 2009

Νοέμβριος 2009

Επίσκεψη Γερμανικής πλευράς στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

O αναλυτικός χημικός Dr Wilhelm Gebhardt, που αποτελεί μέλος της Γερμανικής πλευράς του προγράμματος συνεργασίας IKYDA 2008, επισκέφτηκε για μια εβδομάδα το χώρο του εργαστηρίου μας με στόχο να ενημερωθεί για τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το εργαστήριό μας και να καταρτιστεί πρόγραμμα εργασίας για την επίσκεψη της Ελληνικής πλευράς στη Γερμανία.

Στο χώρο του εργαστηρίου μας πραγματοποιήθηκε προκατεργασία δειγμάτων για προσδιορισμό μιγμάτων φαρμακευτικών προϊόντων και σύγκριση των αναλυτικών αποτελεσμάτων με αυτά της Γερμανικής πλευράς.