Δεκέμβριος 2009: Επίσκεψη στο Ινστ. Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στο Άαχεν της Γερμανίας.

Δεκέμβριος 2009

Επίσκεψη της ελληνικής πλευράς στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στο Άαχεν της Γερμανίας.

Σε συνέχεια του προγράμματος Ελληνογερμανικής συνεργασίας IKYDA, η Dr. Ερασμία Μπιζάνη και ο κ. Χριστοφορίδης Χριστόφορος επισκέφτηκαν την έδρα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αναλυτικής Χημείας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Αποβλήτων του Άαχεν, με σκοπό την ενημέρωση επάνω σε νέες μεθόδους ελέγχου της τοξικότητας χημικών ουσιών με χρήση μικροοργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα της τροφικής αλυσίδας.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε επεξεργασία και ανάλυση σε δείγματα που περιείχαν μίγματα φαρμακευτικών ουσιών με τη βοήθεια του αναλυτικού οργάνου HPLC-MS/MS Orbit trap που διαθέτει το Ινστιτούτο και σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα αντίστοιχα του UPLC-MS/MS TQD που διαθέτει το εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Επίσης πραγματοποιήθηκε εκμάθηση μεθόδων ταυτοποίησης άγνωστων οργανικών ουσιών στο LC-MS/Orbitrap.

Οι συνεργάτες του Εργαστηρίου, εκπαιδεύτηκαν επιπλέον στην χρήση του αναλυτικού οργάνου ICP που διαθέτει η γερμανική πλευρά και ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει στον ταυτόχρονο προσδιορισμό βαρέων μετάλλων.